Terénní program Plus

 

Vedoucí Mgr. Sylvie Osičková
Terénní pracovníci Martin Netopil
Místo poskytované služby Holešov, Hulín, Bystřice pod Hostýnem, Chropyně, Kroměříž, Morkovice-Sližany
 
Provozní doba Terénního programu Plus
Místo Den Čas
Holešov Pondělí 16:00 - 18:30
Hulín Úterý 16:00 - 18:00
Bystřice pod Hostýnem Středa sudé týdny 16:00 - 19:30
Chropyně Středa liché týdny 16:00 - 18:00
Kroměříž Pondělí a Středa 14:00 - 16:00
Morkovice - Sližany Čtvrtek 16:00 - 19:30
Kontaktní a poradenské centrum Plus: 773 454 862 
Terénní program Plus, WhatsApp: 737 929 332  
Vedoucí sociální služby: 734 237 840
Messenger: Káčko-Terén KM 
 

Poslání

  • Terénní program Plus poskytuje poradenské a sociální služby uživatelům nealkoholových drog a jejich blízkým na okrese Kroměříž. Program se snaží aktivně vyhledávat a oslovovat osoby, které užívají drogy či jejich blízké v jejich přirozeném prostředí kde se běžně pohybují nebo kde žijí (např. sídliště, ulice, parky, nádraží, restaurace apod.) a nabízet jim své služby.
  • Jedním z hlavních úkolů je snižování rizik spojených s užíváním drog a poskytování sociálních a poradenských služeb. 
  • Terénní program Plus nepodporuje užívání drog, ale snaží se ochránit uživatele drog i osoby které drogy neužívají před zdravotními a sociálními důsledky tohoto jevu. Nabízí pomoc a podporu uživatelům drog i jejich blízkým při řešení jejich životní situace s důrazem na jejich aktivní zapojení a společnou práci na změně.
  • Pracovníci poskytují služby s ohledem na individuální potřeby klientů, anonymně, bezplatně a to tak, aby byly klientům co nejdostupnější. Zachovávají nehodnotící přístup a respektují klientova rozhodnutí.

Principy poskytování služeb

  • nízkoprahovost – co nejsnadnější dostupnost (neformální přijetí, příjemné prostředí, možnost přijít bez ohlášení, nezávaznost, možnost využít služeb, které si každý sám zvolí)
  • Harm reduction  -  minimalizace rizik
  • anonymita – anonymní kontaktyzáleží pouze na klientech, co nám sdělí
  • individuální přístup – přizpůsobení přístupu specifickým potřebám každého klienta
  • nehodnotící přístup – neomlouváme, nelitujeme, nesoudíme