Charitní pomoc při mimořádných událostech

Charita Kroměříž je připravena poskytnout pomoc při těchto nejčastěji se vyskytujících mimořádných událostech:

 • povodně, záplavy, extrémní situace způsobené počasím,
 • různé havárie a jiné mimořádné události, 
 • požár nebo zřícení obytných domů.

KONTAKTNÍ OSOBA PRO VYŽÁDÁNÍ POMOCI PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI:

mimo@kromeriz.charita.cz

Anna Valachová, telefon: 731 104 267, email: anna.valachova@kromeriz.charita.cz

Bc. Jana Pospíšilová, telefon: 733 755 847, email: socialni.poradna@kromeriz.charita.cz

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

Mimořádnou událostí se podle §2 písmeno b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.


POMÁHÁME 

 • jednotlivcům,
 • rodinám,
 • komunitám,
 • obcím,
 • ostatním organizacím.


NABÍZÍME

 • základní poradenství a sociální šetření – orientace v situaci, zjišťování potřeb, podávání   informací,
 • materiální pomoc – zajištění stravy, tekutin, čisticích prostředků, oděvů, vysoušecí techniky,
 • první základní psychologická pomoc,
 • duchovní pomoc prostřednictvím pastoračního asistenta nebo duchovních,
 • finanční pomoc,
 • zprostředkování návazných služeb a odborné pomoci.

SPOLUPRACUJEME S

 • integrovaným záchranným systémem,
 • státní správou a samosprávou,
 • farnostmi,
 • Arcidiecézní charitou Olomouc a ostatními Charitami Olomoucké arcidiecéze,
 • jinými neziskovými organizacemi.

CHARITNÍ ZÁSAH může být

 • vlastní - na základě získání informací o mimořádné události
 • na vyžádání - na základě smlouvy s HZS Olomouckého kraje a Zlínského kraje s Arcidiecézní charitou Olomouc