Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

 

Posláním je poskytnout matkám s dětmi, samotným ženám, krátkodobé ubytování v bezpečném prostředí a podporu v tíživých situacích, které nejsou schopni sami vlastními silami zvládnout. Ubytování má kapacitu 62 lůžek ve 23 ubytovacích jednotkách.

Název střediska Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Druh sociální služby § 57 Azylové domy
Vedoucí Mgr. Libor Jarmar
Zástupce vedoucího Bc. et. Bc. Kamila Daňková
Kontakt e-mail azylovy.dum@kromeriz.charita.cz
Kontakt telefon 573 335 528
Adresa Havlíčkova 2995, Kroměříž 767 01
Místo poskytované služby Havlíčkova 2995, Kroměříž 767 01
Identifikátor 6048242
 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi poskytuje sociální službu azylového domu dle § 57 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.. Tato sociální služba zahrnuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Posláním  azylového domu  je  poskytnout matkám s nezaopatřenými dětmi a samotným ženám krátkodobé ubytování v bezpečném prostředí, a takové sociální služby, které povedou ke zvýšení jejich soběstačnosti, zodpovědnosti a opětovnému začlenění se zpět do běžného života, dle jejich individuálních potřeb a schopností.

Cílem je zajistit krátkodobé ubytování a individuální podporu osobám v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení a následně řešit jejich nepříznivou životní situaci.

 
Jednotlivé dílčí cíle:
 • poskytnout přechodné ubytování a pomáhat při nalezení následného bydlení,
 • zabezpečit základní životní potřeby,
 • zajistit sociální a ekonomickou stabilizaci rodiny odpovídající její aktuální situaci,
 • poskytnout individuální podporu při využití vlastních možností a schopností při péči o sebe, děti a domácnost,
 • zvýšit znalost klientek o svých zákonných právech a povinnostech,
 • zajistit psychickou stabilitu,
 • postupně zvyšovat samostatnost a nezávislost na sociální službě.
Cílová skupina
 • matky s nezaopatřenými dětmi,
 • samotné ženy, těhotné ženy v krizové situaci spojené s akutní ztrátou bydlení
 • oběti domácího násilí – samotné, těhotné ženy, matky s nezaopatřenými dětmi
 • oběti obchodování s lidmi - samotné, těhotné ženy, matky s nezaopatřenými dětmi                                          
Negativní cílová skupiny (osoby, jimž Azylový dům neposkytuje služby):
 • matky a ženy zbavené právní způsobilosti,
 • matky a ženy v akutní fázi psychiatrického onemocnění nebo v akutní fázi závislosti,
 • ženy v důchodovém věku, které již nejsou schopné soběstačné péče.
Naše služby jsou poskytovány na základě:
 • dodržování základních lidských práv a svobod, ochrany důstojnosti a dobrovolnosti,
 • důvěry a bezpečného prostředí (spolupráce pracovníka a klientky je založena na partnerství, respektu k jejímu soukromí a pocitu bezpečí),
 • respektování individuálních potřeb, cílů a schopností klientek (služby jsou poskytovány s ohledem na danou konkrétní situaci klientky s respektem k jejím vlastním cílům, potřebám a aktuálním schopnostem),
 • podpory všech aktivit klientek, které vedou k řešení jejich nepříznivé životní situace (pracovníci se snaží, aby klientka směřovala k řešení svých cílů s takovou pomocí, aby postupně docházelo ke zvyšování její samostatnosti a nezávislosti),
 • kooperace a týmové spolupráce pracovníků Azylového domu a dalších institucí.
Děkujeme všem našim sponzorům
 • "Gratis design" děkujeme za vytvoření našeho nového loga       
 • Také děkujeme za každoroční darování vánočního stromku Talašovu zahradnictví v Tlumačově                         
 • Za finanční podporu také děkujeme " Mořskému koníku" (Kroměříž- Šafaříkova)
Každá darovaná částka nám velmi pomáhá.
 
Jak podat žádost o azylové ubytování

Před podepsáním smlouvy o poskytování sociální služby azylové ubytování je nutné podat žádost o azylové ubytování. Tuto žádost si můžete podat osobně v azylovém domě, kdy s Vámi sociální pracovnice povede jednání se zájemcem, seznámí Vás s chodem a podmínkami bydlení na azylovém domě, provede Vás po azylovém domě, a pokud se rozhodnete, můžete si podat žádost, kterou na místě vyplníte a zvolíte si také z nabídky našich služeb, které byste chtěla využívat. Vaše žádost bude tak zařazena do pořadníku. Všechny podané žádosti vždy probíráme na pondělní schůzce sociálních pracovnic s vedoucím zařízení. Osobní podání žádosti preferujeme, pokud jste z Kroměříže či blízkého okolí.

Pokud jste z daleka a je pro Vás problém se k nám dostavit osobně, tak můžete poslat žádost písemně emailem. Tuto žádost najdete ke stažení v rubrice Dokumenty ke stažení. Vyplněnou ji zašlete na náš email- azylovy.dum@kromeriz.charita.cz, kterou si takto zpracujeme, také Vás zařadíme do pořadníku, a pokud pro Vás budeme mít volné místo, tak Vás zkontaktujeme, abyste se dostavily na osobní schůzku.

Svou žádost o ubytování také můžete podat přímo zde na webových stránkách (níže v této rubrice)  vypsáním formuláře Žádost o ubytování v azylovém domě v Kroměříži, když kliknete na Odeslat, tak ji automaticky odešlete na náš email, kdy ji následně zpracujeme a zařadíme Vás do pořadníku, a pokud pro Vás budeme mít volné místo, tak Vás zkontaktujeme, abyste se dostavily na osobní schůzku.

V rubrice Formuláře ke stažení také naleznete další informace o našem azylovém domě, o cenách za službu a také zde naleznete posudek praktického lékaře o bezinfekčnosti, který vyžadujeme před uzavřením smlouvy.

Pro další informace, se můžete na nás obrátit přímo přes kontaktní formulář na našich stránkách, emailem, telefonicky či osobně.

Pokud se rozhodnete zaslat Žádost o ubytování přes email či naše webové stránky, prosím, vemte na vědomí, že tímto nám dáváte svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním uvedených osobních a citlivých údajů Azylovému domu pro ženy a matky s dětmi pro účely zpracování Vaší Žádosti o poskytnutí sociální služby azylového ubytování a jejím zařazením do Evidence žádostí.

Upozornění:

Pokud Vás z kapacitních důvodů nemůže přijmout a Vy máte zájem o vedení Vaší žádosti v Evidenci žádostí, je nutné, abyste se od data podání žádosti, vždy 1 x za 14 dní (v pondělí), informovala na stav Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, budeme to chápat, že již o azylové ubytování nemáte zájem a Vaše žádost bude z Evidence žádostí vyřazena.

Žádost o ubytování v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Kroměříži