Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

 

Název střediska Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Druh sociální služby § 57 Azylové domy
Vedoucí Mgr. Libor Jarmar
Zástupce vedoucího Mgr. et. Bc. Kamila Daňková
Kontakt e-mail azylovy.dum@kromeriz.charita.cz
Adresa Havlíčkova 2995, Kroměříž 767 01
Místo poskytované služby Havlíčkova 2995, Kroměříž 767 01
Identifikátor 6048242

Kapacita - 62 lůžek a 23 bytů

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi poskytuje sociální službu azylového domu dle § 57 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Tato sociální služba zahrnuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Posláním azylového domu je poskytnout ženám a matkám s dětmi ubytování zpravidla nepřevyšující 1 rok v bezpečném prostředí, a takové sociální služby, které povedou ke zvýšení jejich soběstačnosti, zodpovědnosti a opětovnému začlenění se zpět do běžného života, dle jejich individuálních potřeb a schopností.

Cílem je zajistit ubytování na přechodnou dobu a individuální podporu osobám v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení a následně řešit jejich nepříznivou životní situaci.

Cílovou skupinou jsou ženy a matky s dětmi.

Naše služby jsou poskytovány na základě:

  • dodržování základních lidských práv a svobod, ochrany důstojnosti a dobrovolnosti
  • důvěry a bezpečného prostředí
  • respektování individuálních potřeb, cílů a schopností klientek
  • podpory všech aktivit klientek, které vedou k řešení jejich nepříznivé životní situace kooperace a týmové spolupráce pracovníků zařízení a dalších institucí.

Jak podat žádost o azylové ubytování

Před podepsáním smlouvy o poskytování sociální služby azylového ubytování je nutné podat si do našeho zařízení žádost. Tu můžete podat osobně přímo na azylovém domě nebo písemně, také vyplněním online formuláře. Vyplněné žádosti jsou následně zařazeny do evidence žádostí.

Osobní podání žádosti: Pokud jste z Kroměříže a blízkého okolí, můžete se dostavit přímo do zařízení Azylového domu, kde se Vám bude věnovat sociální pracovnice. Žádost vyplníte na místě a pracovnice Vás seznámí s chodem zařízení a podmínkami pobytu, provede Vás zařízením a ukáže Vám společné prostory.

Písemné podání žádosti: Žádost lze podat také písemně, formulář žádosti si stáhněte níže a vyplněný zašlete poštou na adresu Azylového domu. Žádost můžete poslat i mailem na následující adresu- azylovy.dum@kromeriz.charita.cz.

Vyplnění online formuláře: Svou žádost o ubytování také můžete podat přímo zde na webových stránkách vyplněním formuláře Žádost o ubytování v azylovém domě v Kroměříži. Po kliknutí na tlačítko ODESLAT, se vyplněná žádost automaticky zašle na náš email, kdy ji následně zpracujeme a zařadíme Vás do pořadníku. Nezapomeňte uvádět kontakt, abychom se s Vámi mohli v případě volné kapacity spojit.

Odesláním žádosti dáváte svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním Vašich osobních údajů Azylovému domu pro ženy a matky s dětmi za účelem evidování Vaší žádosti.

Pokud Vás z kapacitních důvodů nemůžeme přijmout a Vy máte zájem o vedení Vaší žádosti v Evidenci žádostí, je nutné, abyste se od data podání žádosti, vždy 1 x za 14 dní (v pondělí), informovala na stav Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, budeme to chápat, že již o azylové ubytování nemáte zájem a Vaše žádost bude z Evidence žádostí vyřazena.

V rubrice Dokumenty naleznete další informace o našem azylovém domě, o cenách za službu a také formulář Potvrzení registrujícího praktického lékaře, který vyžadujeme před uzavřením smlouvy.

Barevný týden v Azylovém domě
V našem Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi dnes startuje Barevný týden.
Bílé pondělí nechť je pro vás všechny plné klidu, pohody, lásky a milých lidí.
A dávejte na sebe pozor!
 

Dokumenty

 
Žádost o ubytování v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Kroměříži
Ceník
Prezentační leták
Domácí řád
Informace pro zájemce o ubytování
Žádost o poskytnutí služby
Potvrzení registrujícího praktického lékaře