Struktura organizace

Organizace Charity Kroměříž : Orgány Charity jsou ředitelka, Charitní rada a Kontrolní komise.

Charitu Kroměříž zastupuje a řídí ředitelka Mgr. Anna Valachová, DiS., statutární zástupce organizace – jmenovaná olomouckým arcibiskupem. Ředitelka je ve vztahu k Charitě ve služebním poměru podle kanonického práva církve.
Právní jednání ředitelky organizace, které podléhají souhlasu nebo projednání s Charitní radou, jsou vyjmenována ve Stanovách Charity Kroměříž, Článek V., bod 9 a) – k) a dále bod 10 a) – e)
Charitní Rada je poradním orgánem ředitele. Má nejméně tři členy, které jmenuje ředitel na dobu 3 let.
Kontrolní orgán jmenuje Arcibiskup olomoucký.
Pravomoci Charitní rady a Kontrolní komise se řídí jednacím řádem.

 

Struktura organizace

 

Struktura organizace - 20.7.2022 - 2