Domácí zdravotní péče

 

Zajišťuje primární ošetřovatelskou a zdravotní péči v domácnostech občanů v takovém rozsahu, aby klienti mohli setrvat pokud možno co nejdéle v domácím prostředí a nemuseli být hospitalizováni. Klienti ošetřovatelské služby jsou lidé chronicky nemocní, vysokého věku, osoby s diabetem, kolostomii, osoby v terminální fázi nebo osoby s onkologickou diagnózou, a další.

Název střediska Domácí zdravotní péče
Název služby dle zákona Domácí zdravotní péče
Vedoucí Jitka Fučíková
Zástupce vedoucího  
Kontakt e-mail chos@kromeriz.charita.cz
Adresa Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž
Místo poskytované služby Kroměříž a okolí
 
Poslání
Posláním je zajistit v rámci primární péče ve vlastním sociálním prostředí klienta takový rozsah a kvalitu potřebné zdravotní a sociální péče, která umožní setrvání klienta ve vlastním sociálním prostředí a bude minimalizovat frekvenci hospitalizace klientů různých věkových, indikačních a diagnostických skupin.
Cíle

Cílem domácí integrované péče je co nejdéle udržet klienta v jeho vlastním sociálním prostředí, které ho nestresuje. Optimalizovat jeho zdravotní a sociální stav a zlepšovat individuální úroveň kvality jeho života.

Principy

Poskytujeme ošetřovatelskou péči o nemocného člověka a jeho tělo v prostředí, které nestresuje, ale napomáhá léčit .

Cílová skupina

Cílovou skupinou pro charitní ošetřovatelskou péči jsou lidé bez omezení věku, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetřování odborným zdravotnickým pracovníkem. Odbornou ošetřovatelskou péči poskytují diplomované zdravotní sestry s praxí, které mají vydané osvědčení k výkonu zdravotního povolání bez odborného dohledu MZ ČR dle zákona č. 96/2004 Sb. Provoz je zajištěn 24h denně 7 dní v týdnu. Smluvená územní oblast pro poskytování zdravotní péče je město Kroměříž a přilehlé obce. Poskytujeme odbornou ošetřovatelskou péči při akutním, dlouhodobém a chronickém onemocnění všem věkovým skupinám /injekce, sterilní převazy, aplikace inzulínu, péče o stomie, odběry krve, proplachy katetrů, ošetření dekubitů, zajištění hospicové péče u onkologických pacientů, měření fyziologických funkcí, jednorázové měření glykémie na glukometru, cévkování žen, aplikace i.v. ordinované parenterální terapie, aplikace opiátů apod./

Ceník služeb

Ošetřovatelská péče indikovaná ošetřujícím lékařem nebo lékařem po hospitalizaci. Zdravotní výkony jsou hrazeny ze zdravotního pojištění klienta. Ošetřovatelskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou může indikovat praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci .

Zdravotní pojišťovny hradí ošetřovatelskou péči  za těchto okolností:

ANO - pokud ošetřující praktický lékař určí péči za nezbytně nutnou / nyní máme smlouvy s těmito zdravot. pojišťovnami – VoZP, VZP ČR, OZP, ZP MVČR, RBP ZP, ČNZP

Charitní ošetřovatelská služba, IČZ 77905000, v odbornosti 925 zajíždí do těchto obcí:

Bařice, Velké Těšany, Bezměrov, Bílany, Blišice, Bojanovice, Břest, Cetechovice, Cvrčovice, Divoky, Drahlov, Dřínov, Honětice, Hoštice, Hradisko, Hulín, Chrášťany, Chropyně, Chvalnov, Chvalnov - Lísky, Jarohněvice, Jestřabice, Karolín, Koryčany, Kostelany, Kotojedy, Kroměříž, Kunkovice, Kvasice, Kyselovice, Lebedov, Lhota, Lhotka, Lískovec, Litenčice, Lubná, Lutopecny, Medlov, Měrůtky, Milovice, Morkovice, Morkovice – Slížany, Nětčice, Nová Dědina, Pačlavice, Plešovec, Počenice – Tetětice, Popovice, Pornice, Postoupky, Prasklice, Pravčice, Rataje, Roštín, Skaštice, Skržice, Sobělice, Soběsuky, Strabenice, Střílky, Střížovice, Sulimov, Šelešovice, Těšánky, Těšnovice, Trávník, Troubky, Troubky – Zdislavice, Uhřice, Újezdsko, Vážany, Velké Těšany, Věžky, Vlčí Doly, Vrbka, Záhlinice, Zářičí, Zástřizly, Zborovice, Zdislavice, Zdounky, Zlámanka, Zlobice, Žalkovice.