Historie Charity Kroměříž

 

 • 24. 1. 1992 – ustavena Oblastní charita Kroměříž (dále jen OCH Kroměříž)
 • 4. 2. 1992 – jmenována první ředitelka Ing. Zdeňka Nejezchlebová prezidentem ACHO páterem Václavem Turzou 
 • 15. 10. 1992 – vzniká Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba jako nestátní nezisková organizace registrovaná OkÚ Kroměříž se sídlem Stojanovo nám. 4, Kroměříž
 • 1993 – v průběhu tohoto roku se buduje zařízení  „Charitní šatník“
 • 31. 8. 1993 – začíná se formovat struktura OCH Kroměříž
 • 26. 10. 1993 – otcem arcibiskupem Janem Graubnerem byla dekretem zřízena Oblastní charita Kroměříž
 • 1. 6. 1994 – nástup nové ředitelky Ing. Marcely Netopilové
 • 1. 9.1994 – vzniká rodinné středisko  „SPOLU“
 • 30.10.1996 – OCH Kroměříž je zařazena do Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR
 • jaro 1998 – zahajuje činnost charitní prodejna pod OCH Kroměříž
 • 1. 1. 1999 – vznik Charitního Azylového domu  
 • 1. 7. 1999 – vznik Kontaktního centra PLUS
 • 1. 11. 1999 – zahájení činnosti komunitního centra „SBLÍŽENÍ“                                
 • 1. 1. 2001 – zahájení činnosti Osobní asistenční služba
 • 1. 6. 2001 – vznik poradny „SENIOR“
 • 2001 – zahájena rekonstrukce nového sídla OCH Kroměříž ve Ztracené ulici
 • 1. 7. 2003 – zahajuje svou činnost dobrovolná Farní Charita Chropyně
 • 2004 – přestěhování na nové sídlo Ztracená 63
 • 2. 4. 2004 – slavnostní svěcení budovy Oblastní charity s požehnáním Mons. Janem Graubnerem
 • 1. 7. 2004 – zahájení provozu Denního stacionáře pro seniory
 • 2005 – OCH Kroměříž získala dům v Cetechovicích
 • 2006 – zrušení Komunitního centra „Sblížení“
 • 1. 4. 2007 – nástup nové ředitelky Bc. Anny Valachové, DiS.
 • 1. 10. 2007 -  přestěhování Kontaktního centra Plus na Ztracenou 63
 • Říjen  2007 -  vznik Centra sociální rehabilitace
 • 2007 – 09 -  oprava Charitního domu pokojného stáří v Cetechovicích
 • 31. 12. 2008 – uzavření Denního stacionáře
 • 1. 1. 2009  - zahájení provozu v Charitním domě pokojného stáří v Cetechovicích
 • 1. 1. 2009 - zrušení Centra sociální rehabilitace a nahrazena sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi
 • 1. 7. 2011 - zahájení nové pobytové služby Sociální rehabilitace Zahrada, Na Kopečku 1480/4, Kroměříž
 • 1.1.2020 - zahájení nové terénní služby Sociální rehabilitace Zahrada, Na Kopečku 1480/4, Kroměříž