Informace pro dárce

Chcete podpořit naše projekty v Charitě Kroměříž ?

Přispět můžete formou finančního daru :
- Předání finanční hotovosti v budově Charity Kroměříž ve Ztracené ulici č.63 na pokladně / ekonomický úsek / pracovní dny od 8:00 do 15:30 hodin.
- Odeslat peníze převodem na náš bankovní účet u Komerční banky

 

Číslo účtu je 726043691/0100

 

Vždy uvádějte variabilní symbol toho střediska na které chcete darovat finanční částku.

Středisko - služba Variabilní symbol
Ředitelství 710
Domácí zdravotní péče 720
Charitní pečovatelská služba 721
Sociální poradna 730
Sociální rehabilitace Zahrada 735
Sociální rehabilitace Zahrada - terén 736
Kontaktní centrum Plus 750
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 760
Charitní dům pokojného stáří Cetechovice 781
Osobní asistence 790
Dobrovolná charita Chropyně 740
Dobrovolná charita Kvasice 741
Dobrovolná charita Hulín 742
Dobrovolná charita Koryčany 743

 

Dary poskytované Charitě Kroměříž lze odečíst od základu daně z příjmu a to: fyzických,tak právnických osob. (Zákon ČNR č. 586/1992  Sb., § 20) 

Dárce umístíme na našich webových stránkách i do výroční zprávy, která je dána pro informace celému kroměřížskému kraji. Požadavky můžeme osobně projednat. Díky Vašim darům přinášíte klientům tj. dětem, ženám v tísni, starším lidem, nemocným, radost a uspokojení. 

 

Za každou Vaši pomoc děkujeme !