Sbírka pro osoby zasažené výbuchem v Koryčanech

 

Informace o sbírce

Osvědčení o sbírce

Výpis účtu

 

Sbírkové konto na pomoc lidem zasaženým výbuchem v Koryčanech - sestava k 21.12.2021.

Charita Kroměříž si nebude strhávat částky za režie (dle zákona lze až 5% z hrubého výtěžku).
Z důvodu ochrany dat dárců uvádíme první tři písmena.
Pro potvrzení o daru pro daňové účely žádejte prosím na emailu:
anna.valachova@kromeriz.charita.cz.
Uveďte:
Jméno a příjmení příp. název firmy
Datum narození příp. IČO
Adresu
Číslo Vašeho účtu
Darovanou částku.
Po ověření zašleme emailem potvrzení.
Děkujeme za Vaše dary!