Charita Kroměříž

 

Sídlo organizace Ztracená 63 , 767 01 Kroměříž
Statutarní zástupce Mgr. Anna Valachová, DiS. ředitelka
Mobil 731 104 267
E-mail info@kromeriz.charita.cz
IČO 18189750
DIČ CZ18189750
Bankovní spojení Komerční banka , č. ú . 726043691/0100
Registrace MK ČR 30.10.1996
Právní norma Církevní organizace
Zřizovatel Arcibiskup Olomoucký
ID datové schránky anhfqeb
 

Charita Kroměříž je církevní právnická osoba s vlastní právní subjektivitou. Je zřízena olomouckým arcibiskupem v roce 1992 a je podle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví zaevidována na Ministerstvu kultury.

Posláním Charity Kroměříž je praktická a konkrétní pomoc potřebným, kteří se nacházejí v tělesné, duševní, sociální nebo duchovní nouzi.