Kontaktní a poradenské centrum Plus

 

Vedoucí Mgr. Sylvie Osičková
Sociální pracovníci Mgr. Jakub Šerý
Místo poskytované služby Ztracená 63, 767 01 Kroměříž

 

Otevírací doba Kontaktního a poradenského centra Plus
Den Čas
Pondělí 09:00 - 16:00
Úterý 09:00 - 16:00
Středa 09:00 - 16:00
Čvrtek 09:00 - 16:00
Pátek 09:00 - 16:00
Kontaktní a poradenské centrum Plus: 773 454 862 
Terénní program Plus, WhatsApp: 737 929 332  
Vedoucí sociální služby: 734 237 840
Messenger: Káčko-Terén KM 
 

Poslání

  • Kontaktní a poradenské centrum Plus poskytuje ambulantní sociální a poradenské služby uživatelům nealkoholových drog a jejich blízkým na okrese Kroměříž.
  • Nepodporuje užívání drog, ale snaží se ochránit uživatele drog i osoby, které drogy neužívají před zdravotními a sociálními důsledky tohoto jevu. Nabízí pomoc a podporu uživatelům drog i jejich blízkým při řešení jejich životní situace s důrazem na jejich aktivní zapojení a společnou práci na změně.
  • Poskytuje své služby s ohledem na individuální potřeby klientů, anonymně, bezplatně a to tak, aby byly klientům co nejdostupnější. Pracovníci zachovávají nehodnotící přístup a respektují klientova rozhodnutí.

Principy poskytování služeb

  • nízkoprahovost – co nejsnadnější dostupnost (neformální přijetí, příjemné prostředí, možnost přijít bez ohlášení, nezávaznost, možnost využít služeb, které si každý sám zvolí)
  • Harm reduction  -  minimalizace rizik
  • anonymita – anonymní kontaktyzáleží pouze na klientech, co nám sdělí
  • individuální přístup – přizpůsobení přístupu specifickým potřebám každého klienta
  • nehodnotící přístup – neomlouváme, nelitujeme, nesoudíme

Konference

26. června je Mezinárodní den boje proti drogám. Naše zařízení při této příležitosti každoročně pořádá konferenci, na které přednáší odborníci z oblasti sociální práce, zdravotnictví a dalších spolupracujících organizací a institucí.  Účast na konferenci je bezplatná a účastník obdrží osvědčení o absolvování, které je možné zahrnout do vzdělávání dle Zákona č. 108/ 2006 Sb. o sociálních službách. Součástí konference je také výstava k drogové problematice, která probíhá ve foyer Knihovny Kroměřížska vždy v týdnu konání konference.