Charitní pečovatelská služba

 

Poskytuje pečovatelské úkony v domácnostech uživatelů. Pečovatelky vám pomohou s provedením hygieny (v koupelně i na lůžku), polohováním i pohybem, podáním jídla a dovozem oběda, doprovodem k lékaři či na úřad, ostříháním nehtů, nákupem, vyzvednutím receptů u lékaře, udržováním domácnosti (úklid, praní, žehlení).

Název střediska Charitní pečovatelská služba
Druh sociální služby § 40 Pečovatelská služba
Vedoucí Bc. Simona Netopilová, DiS.
Zástupce vedoucího Bc. Lenka Obrtelová
Kontakt e-mail pecovatelska.sluzba@kromeriz.charita.cz
Adresa Malý Val 1552, Kroměříž 767 01
Místo poskytované služby domácnost uživatelů v Kroměříži, Kvasicích a okolních obcích
Identifikátor 2006998
Provoz pečovatelské služby – středisko Kroměříž
Kroměříž - terénní forma - pondělí až pátek od 7 do 22 hodin
Kroměříž - terénní forma - sobota, neděle a svátky od 7 do 22 hodin
Kroměříž - provoz kanceláře - pondělí až pátek od 07:00 do 15:30 hodin
Provoz pečovatelské služby – středisko Kvasice
Kvasice - terénní forma - pondělí až pátek od 07:00 do 15:30 hodin
Kvasice - ambulantní forma - pondělí, středa a pátek od 10:00 do 11:00 hodin
Více informací naleznete zde:
Cenik CHPS 
Žádost o službu
Pravidla pro uživatele   

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Poslání

Charitní pečovatelská služba pečuje o seniory a osoby se zdravotním postižením nad 27 let, kteří jsou rozhodnuti zůstat ve své domácnosti i přes zhoršenou soběstačnost. Jejich rozhodnutí podporujeme péčí o osobu samotnou i její domácnost. Péči poskytujeme přímo v domácnostech uživatelů (středisko Kroměříž a přilehlé obce Skaštice, Bezměrov, Lutopecny, Rataje, Jarohněvice, Bařice – Velké Těšany; středisko Kvasice a přilehlé obce Střížovice, Karolín, Vrbka, Sulimov, Nová Dědina, Bělov). Celkovou koupel můžeme provést i na středisku osobní hygieny v Kvasicích.

Jsme registrovanou sociální službou s více než pětadvacetiletou historií a zkušenostmi v oblasti pečování. Naší podstatnou předností je také návaznost na další sociální a zdravotní služby, poskytované Charitou Kroměříž. To vše, spolu se zaměřením na duchovní potřeby, se výrazně podílí na komplexnosti poskytované péče.

Cíle

 1. Profesionální pomocí přispívat k tomu, aby naši uživatelé mohli žít ve svých domácnostech, co nejdéle to zvládnou.
 2. Přispívat k zachování stávajícího způsobu života uživatele a dosavadních vazeb na rodinu, vrstevníky, sousedy atd.
 3. Trvalým rozvojem služby podporovat péči v domácnosti.

Cílová skupina

 • senioři,
 • osoby se zdravotním postižením nad 27 let věku.

Je rozhodující, zda se tyto osoby nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kdy dochází k oslabení nebo ztrátě soběstačnosti a sebeobsluhy v některé ze základních životních potřeb. Dochází k neschopnosti provést úkony základních denních potřeb bezpečně bez dopomoci především z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu či osamění. Jedná se zejména o situaci po zhoršení zdravotního stavu, po propuštění do domácnosti po hospitalizaci, osamění (např. po úmrtí partnera, který o něj v dané oblasti pečoval; absence rodiny či blízkých osob), onemocnění ohrožující život v kombinaci s osaměním, vyčerpání a potřeba podpory pečujících osob.

Charitní pečovatelská služba neposkytuje péči v těchto případech:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje hospitalizaci či soustavnou celodenní péči,
 • v domácnosti chybí nezbytné vybavení k zajištění péče.

Principy poskytování sociální služby

 • princip individuálního přístupu - s uživatelem pracujeme podle jeho individuálních dovedností, schopností a potřeb s důrazem na zachování maximální možné míry soběstačnosti, respektujeme jedinečnost každého uživatele;
 • princip svobodné vůle a zachování vlastní autonomie uživatele - o průběhu péče rozhoduje uživatel, od personálu může dostat pouze doporučení, nejsou mu vnucovány žádné názory a postoje personálu;
 • princip rovnosti - služby jsou poskytovány všem bez rozdílu rasy, pohlaví, politického či náboženského přesvědčení nebo sexuální orientace;
 • princip důvěrnosti - veškerá sdělení uživatelů a informace o nich jsou důvěrná;
 • princip zachování lidské důstojnosti - naším postojem podporujeme postavení seniorů a osob se zdravotním postižením v našem okolí, hájíme jejich zájmy a práva; prezentujeme naši práci jako profesionální prestižní zaměstnání, o uživatelích se nevyjadřujeme hanlivě.

Kapacita v jeden okamžik:

 • ambulantní forma péče (na SOH Kvasice): 1 uživatel (ambulantní forma je poskytovaná pouze na středisku v Kvasicích, kde je poskytován úkon Pomoc při úkonech osobní hygieny (koupeli) na středisku osobní hygieny)
 • terénní forma péče (v domácnostech uživatelů):
7 uživatelů/jeden okamžik   po – pá 7:00 -15:30 hod.
1 uživatel/jeden okamžik     po – pá 15:30 – 22:00 hod.
1 uživatel/jeden okamžik     so, ne a svátky 7:00 – 22:00 hod.

 

KROMĚŘÍŽ

Adresa střediska: Malý Val 1552, 767 01 Kroměříž
Provozní doba terénní služby:
Po – Pá: 7:00 – 22:00
So, Ne a státní svátky: 7:00 – 22:00
Skaštice, Bezměrov, Lutopecny, Rataje, Jarohněvice, Bařice – Velké Těšany 7:00 – 15:30
Provozní doba kanceláře 7:00 – 15:30

 

KVASICE

Adresa střediska: A. Dohnala 25, 768 21 Kvasice
Po – Pá: 7:00 – 15:30
Po, St, a Pá: 10:00 – 11:00 ambulantní forma (koupel na středisku osobní hygieny)
Střížovice, Karolín, Vrbka, Sulimov, Nová Dědina, Bělov 7:00 – 15:30

 

Úkony, které poskytujeme

 • rozsah úkonů a úhrady za ně se řídí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách:
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně použití speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pozn. Pracovnice služby neprovádí zdravotnické úkony jako je chystání a podávání léků.

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy, nehty
 • pomoc při použití WC
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy
 • praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • doprovázení do školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na úřady, instituce a zpět

Pozn. V rámci tohoto úkonu pracovnice služby doprovází uživatele pěšky.

6. Úkony nad rámec vyhlášky (fakultativní činnosti):
 • dohled nad dospělým občanem
 • pronájem termojídlonosiče
 • vytisknutí jídelníčku
 • jednorázové zapůjčení jídlonosiče službou 
Sociální automobil
Setkání uživatelů CHPS
Společnost LAW CZ s.r.o. pomáhá !
Dotazník spokojenosti uživatelů CHPS

 

km

stahování

mpsv

kvasice

lutopecny