Dobrovolná charitní činnost

 

Pod záštitou Charity Kroměříž spolupracují také charity, které svou činnost vyvíjejí zcela dobrovolně, bez nároku na odměnu. Jedná se o následující charity

 

Charita Hulín – dobrovolně působící

Adresa - ŘK fara, Kostelní 132, 768 24 Hulín

 

Charita Chropyně – dobrovolně působící

Adresa - ŘK fara, Komenského 31, 768 11 Chropyně

 

Charita Koryčany – dobrovolně působící

Adresa - Náměstí 62, 768 05 Koryčany

 

Charita Kvasice – dobrovolně  působící

Adresa - A. Dohnala 25, 768 21 Kvasice

 

Hlavním úkolem dobrovolně působících Charit je všímat si potřeb lidí ve farnosti a reagovat na ně, a to ve spolupráci s Oblastní charitou Kroměříž, se kterou se vzájemně doplňují. Koordinátor dobrovolně působící Charity pravidelně komunikuje s ředitelkou organizace a pastoračním asistentem a společně probírají realizovatelné činnosti a potřeby, které se ve farnosti objevují. Je zde striktně dodržena subsidiarita v činnostech mezi Charitou Kroměříž a dobrovolně působící charitou.

 

Několik podnětů z již fungujících činností konaných dobrovolníky

 • pořádání Tříkrálové sbírky, účast na Postní almužně
 • modlitební setkávání
 • adopce na dálku – zapojení do projektu
 • pletení obvazů do leprosárií
 • organizování akcí pro seniory, rodiny nebo děti a mládež z farnosti
 • doprovod na bohoslužbu či společné setkávání
 • výjezd na poutní místa
 • materiální sbírka šatstva, potravin aj.
 • pletení ponožek
 • pořádání jarmarku, jehož výtěžek je určen na konkrétní účel
 • sbírky – materiální (věcné) nebo kostelní sbírky (finanční)
 • benefiční akce aj.