Terénní program Plus

Kde nás najdete

Adresa

Ztracená 63/1, Kroměříž 76701

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Sylvie Osičková

E-mail: %ryFZ32g%bpu5f56LTxB5_9j4skmYZhaa8kmb

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Terénní program Plus

Typ služby
Terénní programy

Poskytovatel
Charita Kroměříž

Kraj
Zlínský kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Mgr. Sylvie Osičková

Registrační číslo služby
1587524

Poslání a cíle

  • Terénní program Plus poskytuje poradenské a sociální služby uživatelům nealkoholových drog a jejich blízkým na okrese Kroměříž. Program se snaží aktivně vyhledávat a oslovovat osoby, které užívají drogy či jejich blízké v jejich přirozeném prostředí kde se běžně pohybují nebo kde žijí (např. sídliště, ulice, parky, nádraží, restaurace apod.) a nabízet jim své služby.
  • Jedním z hlavních úkolů je snižování rizik spojených s užíváním drog a poskytování sociálních a poradenských služeb. 
  • Terénní program Plus nepodporuje užívání drog, ale snaží se ochránit uživatele drog i osoby které drogy neužívají před zdravotními a sociálními důsledky tohoto jevu. Nabízí pomoc a podporu uživatelům drog i jejich blízkým při řešení jejich životní situace s důrazem na jejich aktivní zapojení a společnou práci na změně.
  • Pracovníci poskytují služby s ohledem na individuální potřeby klientů, anonymně, bezplatně a to tak, aby byly klientům co nejdostupnější. Zachovávají nehodnotící přístup a respektují klientova rozhodnutí.

Cílové skupiny

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Činnosti

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další informace

  • Okamžitá kapacita 2 osoby