Informace pro dárce

 

Chcete podpořit naše projekty v Charitě Kroměříž ?

Přispět můžete formou finančního daru :

  1. Předání finanční hotovosti v budově Charity Kroměříž ve Ztracené ulici č.63 na pokladně / ekonomický úsek / pracovní dny od 8:00 do 15:30 hodin.
  2. Odeslat peníze převodem na náš bankovní účet u Komerční banky: číslo účtu : 726043691/0100

Vždy uvádějte variabilní symbol toho střediska na které chcete darovat finanční částku.

Středisko - služba                   Variabilní symbol                        
 Ředitelství  710
 Charitní ošetřovatelská služba  720
 Charitní pečovatelská služba  721
 Sociální poradna  730
 Sociální rehabilitace Zahrada  735
 Dobrovolná charita Chropyně  740
 Dobrovolná charita Kvasice  741
 Kontaktní centrum Plus  750
 Azylový dům pro ženy a matky s dětni  760
 Charitní dům pokojného stáří Cetechovice  781
 Osobní asistence  790

Dary poskytované Charitě Kroměříž lze odečíst od základu daně z příjmu a to: fyzických,tak právnických osob. (Zákon ČNR č. 586/1992  Sb., § 20 ) 

Dárce sponzorů umístíme na našich webových stránkách i do výroční zprávy, která je dána pro informace celému kroměřížskému kraji. Požadavky můžeme osobně projednat. Díky Vašim darům přinášíte klientům tj. dětem, ženám v tísni, starším lidem, nemocným, radost a uspokojení. 

 

Za každou Vaši pomoc děkujeme ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebyly nalezeny žádné články.