Charita Kroměříž

Sídlo organizace                                                           Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
Statutární zástupce Mgr. Anna Valachová, DiS. - ředitel
Telefon 573 343 648
Mobil 731 104 267
E-mail info@kromeriz.charita.cz
IČO 18189750
DIČ CZ18189750
Bankovní spojení Komerční banka, č. ú. 726043691 / 0100
Registrace MK ČR                                          30.10.1996
Právní norma Církevní organizace
Zřizovatel Arcibiskup Olomoucký

Charita Kroměříž je církevní právnická osoba s vlastní právní subjektivitou. Je zřízena olomouckým arcibiskupem v roce 1992 a je podle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví zaevidována na Ministerstvu kultury.

Posláním Charity Kroměříž je praktická a konkrétní pomoc potřebným, kteří se nacházejí v tělesné, duševní, sociální nebo duchovní nouzi.