Tříkrálová sbírka 2023

Děkujeme za Vaše dary. Sčítání je již téměř hotové, aktuální výsledky se však budou upravovat jen kosmeticky, a to především po provedení směny valut, která může vylepšit výtěžky v některých obcích a městech. Po uzavření veškeré dokumentace zveřejníme finální výsledky Tříkrálové sbírky na Kroměřížsku a budeme Vás informovat v krátké zprávě o průběhu letošní koledy i jejích zajímavostech.
 
Nyní je možné přispět na Tříkrálovou sbírku už jen bezhotovostně
 
Kde můžeme sledovat průběh sčítání výtěžků fyzických pokladniček?
Po rozkliknutí výše uvedeného odkazu vyhledejte Arcidiecézi olomouckou a klikněte na znaménko + před jejím názvem. Rozvine se tak před vámi seznam Charit spadajících pod ACHO (zkratka Arcidiecézní charity Olomouc) a jejich výtěžky ve Tříkrálové sbírce 2023. Stejným způsobem u Charity Kroměříž rozevřete seznam, kde jsou postupně přidávány výtěžky v jednotlivých obcích v obvodu působnosti Charity Kroměříž.
 
Tříkrálový asistent - Bc. Martin Provazník
Adresa - Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž
Mobil - 737 630 670
E-mail - martin.provaznik@kromeriz.charita.cz
 

Informace pro dárce a veřejnost

Tříkrálová sbírka - obecné informace
Jak vkládat dary na Tříkrálovou sbírku mimo pokladničku
Umístění statických pokladniček
Záměry pro využití Tříkrálové sbírky, všechny Charity v ČR
Jak bude část vašich darů pomáhat v zahraničí

Informace pro vedoucí skupinek koledníků

Sestavme společně mozaiku z oblázků tříkrálových koledníků
Informace pro vedoucí skupinek TS 2023
Otevírací doba pro koledníky Tříkrálové sbírky 2023 v Charitě Kroměříž
Kolednická soutěž na Instagramu o hodnotné ceny – vyfoťte se při koledování u památky vašeho města či obce