Sociální služby

Charita Kroměříž poskytuje 9 sociálních služeb a 1 ošetřovatelskou službu. Evidenční počet zaměstnanců je okolo 120. Jedná se o Sociální poradnu, Azylové ubytování pro matky s dětmi, Charitní ošetřovatelskou službu, Charitní pečovatelskou službu, Osobní asistence, Kontaktní centrum Plus,  Charitní dům pokojného stáří v Cetechovicích a Sociální rehabilitace Zahrada.

V současné době provozuje následující sociální služby, které se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:

Charitní dům pokojného stáří - Je pobytové zařízení specializované pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo stařeckou demencí. V charitním domě se poskytují dvě sociální služby - domov se zvláštním režimem v počtu 38 lůžek a odlehčovací pobytová služba v počtu 4 lůžek

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Posláním je poskytnout matkám s dětmi, samotným ženám, krátkodobé ubytování v bezpečném prostředí a podporu v tíživých situacích, které nejsou schopni sami vlastními silami zvládnout. Ubytování má kapacitu 62 lůžek ve 23 ubytovacích jednotkách.   

Sociální rehabilitace Zahrada - Je poskytována osobám s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychóz a afektivních poruch. Hlavním cílem Sociální rehabilitace Zahrada je podpora uživatele v nácviku praktických a sociálních dovedností, které jsou potřebné k samostatnému životu. Služba je poskytována pobytovou formou (16 lůžek). Pobytová forma je poskytována nepřtržitě. 

Charitní pečovatelská služba - Poskytuje pečovatelské úkony v domácnostech uživatelů. Pečovatelky vám pomohou s provedením hygieny (v koupelně i na lůžku), polohováním i pohybem, podáním jídla a dovozem oběda, doprovodem k lékaři či na úřad, ostříháním nehtů, nákupem, vyzvednutím receptů u lékaře, udržováním domácnosti (úklid, praní, žehlení).

Osobní asistence - Posláním Osobní asistence je poskytnout podporu lidem, kteří v důsledku věku, zdravotního postižení nebo omezení, potřebují pomoc při prožívání života navyklým způsobem, který je srovnatelný s běžným způsobem jejich vrstevníků. Územní působnost - Kroměřížsko, Koryčansko, Zdounecko, Morkovsko.

Kontaktní centrum Plus - Je jediným nízkoprahovým zařízením v okrese Kroměříž zabývajícím se terciární protidrogovou prevencí a nabízejícím své služby drogově závislým. V rámci zařízení probíhají dva vzájemně propojené projekty. Prvním je Kontaktní a poradenské centrum Plus jako služba ambulantního typu a druhým je Terénní program Plus, který nabízí služby formou terénní práce. Ta probíhá v Kroměříži, Holešově, Hulíně, Chropyni, Morkovicích, Bystřici pod Hostýnem a v okolí těchto lokalit.

Sociální poradna - Poskytuje prostřednictvím základního a odborného sociálního poradenství informace, doporučení, nápomoc a podporu lidem v běžné či obtížné životní situaci pohybujících se na území z Kroměřížska.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebyly nalezeny žádné články.