Půjčovna kompenzačních pomůcek

Na středisku Domácí zdravotní péče poskytujeme i zapůjčování kompenzačních pomůcek. A to převážně na přechodnou dobu, kdy pomůcky slouží ke zvládnutí  přechodu klienta z vybaveného nemocničního prostředí do jejich domácnosti, kde tuto pomůcku potřebují jen dočasně nebo k překlenutí období, než mohou získat pomůcku na lékařský předpis k trvalému užívání.

Kompenzační pomůcky - tabulka

Půjčování kompenzačních pomůcek mění provozní dobu-page0001-3