Postní almužna

 

"Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá,

po ní se vydejte a vaše duše naleznou klid." (Jer 6,16)

 

Poděkování za postní almužnu 2017

Milí přátelé,

dovolte mi, abych vám všem, kteří jste se zapojili do postní almužny 2017, upřímně poděkoval za
váš finanční dar. Děkuji za vaše otevřená srdce jako projev lásky k Bohu i bližnímu, za vaši
dobrotu, za to, že jste dokázali dávat ze sebe pro druhé, kteří to nejvíce potřebují. „Cokoliv jste
učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (Mt 25,40) Rád bych
poděkoval také všem kněžím děkanátu Kroměříž, za jejich podporu postní almužny ve svých
farnostech a mezi věřícími.
Díky vám a vašim obětem se podařilo shromáždit celkovou částku 106 961Kč a to, ze 360
odevzdaných postních schránek.
Většina schránek neměla žádné doporučení a ty, co jste zaškrtli: činnost farnosti pro lidi v nouzi –
13, dle rozhodnutí Charity – 34, senioři – 7, matky s dětmi v tísni – 15, lidé bez domova – 10, lidé
těžce nemocní – 47, cizinci a uprchlíci – 9, pomoc rodinám – 9, humanitární pomoc – 4 a ve třech
případech byl ve schránce lísteček s prosbou o pomoc konkrétní osobě.
Arcibiskupské gymnázium se rozhodlo věnovat finanční pomoc lidem trpícím hladomorem
v Jižním Súdánu. Je to zahraniční projekt organizovaný Charitou ČR, jejímž cílem je zmírnění
chudoby zlepšováním potravinové bezpečnosti a udržitelnosti životních podmínek v oblasti Jižního
Súdánu.
Ještě jednou vám děkuji za vaší pomoci a děkuji za dary a pomoc jménem těch, kterým se
dostane pomoci.

 

Za Charitu Kroměříž
Mgr. Josef Šebestík

 

 

Zobrazit stránky Postní almužny

Využití Postní almužny

Postní almužna 2018

Letáček Postní almužny 2018

Výsledky postní almužny za rok 2018

P1010005

P1010008