Pečujeme mobilně pro Charitu Kroměříž

 

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002098

Projekt je spolufinancován ze strany Integrovaného regionálního operačního programu - výzvy č. 30 Rozvoj sociálních služeb a rovněž podpořeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

Cílem projektu bylo nakoupení pěti osobních vozidel do Charitní pečovatelské služby za účelem zvýšení mobility pečovatelek a zlepšení dostupnosti služby pro klienty, kteří jsou zejména osoby se zdravotním postižením a senioři. 

Charitní pečovatelská služba je terénní sociální služba, která zajišťuje seniorům a osobám se zdravotním postižením základní potřeby v jejich domácím prostředí. Projektem byly nakoupeny nové automobily zn. Škoda CITIGO, které slouží pečovatelkám Charitní pečovatelské služby Charity Kroměříž při přepravě za svými klienty do jejich domácností.