Ostatní služby

Pastorační služba - Je službou duchovní pomoci a doprovázení klientů, jako jsou nemocní a staří lidé. Tzn. doprovázet je a přistupovat k nim z pozice víry v jejich nemoci, utrpení či umírání a pomáhat jim k lidsky důstojnému zvládnutí jejich životní situace, včetně smrti, a to na jejich dostupné úrovni víry.

Dobrovolná charitní činnost - Hlavním úkolem dobrovolně působících Charit je všímat si potřeb lidí ve farnosti a reagovat na ně, a to ve spolupráci s Oblastní charitou Kroměříž, se kterou se vzájemně doplňují. Koordinátor dobrovolně působící Charity pravidelně komunikuje s ředitelkou organizace a pastoračním asistentem a společně probírají realizovatelné činnosti a potřeby, které se ve farnosti objevují. Je zde striktně dodržena subsidiarita v činnostech mezi Oblastní charitou Kroměříž a dobrovolně působící charitou.

Kompenzační pomůcky - Na středisku ošetřovatelské služby poskytujeme i zapůjčování kompenzačních pomůcek. A to převážně na přechodnou dobu, kdy pomůcky slouží ke zvládnutí  přechodu klienta z vybaveného nemocničního prostředí do jejich domácnosti, kde tuto pomůcku potřebují jen dočasně nebo k překlenutí období, než mohou získat pomůcku na lékařský předpis k trvalému užívání.