Půjčovna kompenzačních pomůcek

Na středisku Domácí zdravotní péče poskytujeme i zapůjčování kompenzačních pomůcek. A to převážně na přechodnou dobu, kdy pomůcky slouží ke zvládnutí  přechodu klienta z vybaveného nemocničního prostředí do jejich domácnosti, kde tuto pomůcku potřebují jen dočasně nebo k překlenutí období, než mohou získat pomůcku na lékařský předpis k trvalému užívání.

 

Ceník kompenzačních pomůcek - měsíční sazba

 Pomůcky Půjčovné  Poplatek 
 Invalidní vozík - starý 100 100
 Invalidní vozík - nový 250 100
 Chodítko podkova 200 100
 Chodítko podpažní 200 100
 Chodítko krokovací 200 100
 Chodítko s brzdou 200 100
 Pokojové WC křeslo starší 200 100
 Pokojové WC křeslo mladší 300 100
 Kolečkové WC křeslo 250 100
 Antidekubitní podložka vč. agregátu 300 100
 Lůžko mechanické i elektrické polohovací 500 100
 Hydraulický zvedák pro nemocné - mechanický 300 100
 Francouzské hole 50 10
 Močová láhev pro muže 50 10
 Podložní mísa 30 10
 Nástavec na WC 100 25
 Sedačka na vanu 100 50
 Židle do vany na sprchování 200 100

 

Půjčování kompenzačních pomůcek mění provozní dobu-page0001-3