Výsledky postní almužny za rok 2018

Výsledky postní almužny za rok 2018

Už po deváté se uskutečnila Postní almužna v Kroměřížském děkanátu. Konala se na 28 místech a celková částka činila 102 815 Kč. Jménem Charity Kroměříž děkujeme všem, kteří se zapojili do POSTNÍ ALMUŽNY 2018. Děkujeme za Vaše otevřená srdce jako projev lásky k Bohu a bližnímu, za Vaši dobrotu, za to, že jste dokázali dávat ze sebe pro druhé, kteří to nejvíce potřebují. Lidem nemocným, postiženým, matkám s dětmi, rodinám v nouzi a dalším potřebným lidem.

Výsledky postní almužny za rok 2018