Vybavení pro hospicovou péči

Vybavení pro hospicovou péči

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za možnost vybavit potřebným zařízením Domácí zdravotní péči Charity Kroměříž.

 

Domácí zdravotní péče (DZP) je terénní zdravotní služba pro 94 obcí. Počet zdravotních sester je 4, a dostupnost péče je 24 hodin, 7 dní v týdnu. Cílem žádosti na nadaci Olgy Havlové bylo vybavit DZP potřebným vybavením, které bychom využívali právě při péči o osoby v terminálním stádiu života.

Disponujeme týmem: zdravotní sestry, pečovatelky, osobní asistentky, sociální pracovník, pastorační asistent nebo kněz, ordinující lékař. Dále jako organizace samozřejmě spolupracujeme s nemocnicemi, úřady a institucemi.

Našimi klienty jsou osoby nemocné, vyššího a vysokého věku, nemohoucí osoby upoutané na lůžko nebo invalidní vozík a rovněž častěji se objevující osoby onkologicky nemocné v terminálním stadiu, které jsou v domácím prostředí.

Osobám nacházející se na sklonku života právě kvalitní vybavení pořízené díky prostředkům Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové usnadní být co nejvíce se svými blízkými.

Z nadačního příspěvku jsme nakoupili oxygenátor, lineární dávkovač a infuzní pumpu.

Schválená částka: 80 000 Kč. DĚKUJEME!

Tým zdravotních sester Domácí zdravotní péče Charity Kroměříž

 

1