Úmrtí

Úmrtí

S velkým smutkem oznamujeme, že nás opustila zakládající ředitelka Charity Kroměříž

paní Ing. Zdeňka Nejezchlebová.

Charitu Kroměříž založila v lednu v roce 1992, spolu s panem děkanem P. Josefem Říhou, paní Marií Květákovou, paní Jiřinou Večerkovou a panem Ing. Jiřím Vlkem.

Její laskavé pomáhající srdce zůstává nadále v charitním díle, které pokračuje a rozrůstá se.

A světlo věčné ať jí svítí,

ať odpočívá v pokoji!