Tříkrálové wikipedie

Tříkrálové wikipedie

Třikrálové jsou označováni jako Mudrci z Východu, jsou to postavy s Matoušova evangelia kteří navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary (zlato, kadidlo, myrhu).

 

 

Tříkrálové wikipedie