Tříkrálové koledování

Tříkrálové koledování

Od 2.1. do 13. 1. 2019 probíhá na Kroměřížsku Tříkrálová koleda. Malí i velcí koledníci navštěvují domácnosti a vinšují požehnaný nový rok!
Tři králové v pátek 4.1. navštívili i pana starostu města Kroměříže Mgr. Jaroslava Němce a pana probošta P. Josefa Lambora.

Tříkrálová sbírka probíhá už od roku 2001. Původ této sbírky pochází z lidového zvyku uctívání Tří králů. Vždy okolo 6. ledna se do ulic měst a vesnic vydávají skupinky tříkrálových koledníků, aby lidem roznesly radostnou zvěst o narození Ježíše Krista a jménem Charity ČR požádaly o finanční pomoc pro lidi v nouzi u nás i v zahraničí.

Tříkrálová sbírka  se řídí zákonem o veřejných sbírkách, podléhá velmi přísným pravidlům a na její rozdělení a na nakládání s penězi dohlíží tříkrálová komise. Každý vedoucí skupinek musí mít u sebe platný občanský průkaz a průkazku - plnou moc, která opravňuje k vybírání peněz do pokladniček.

Pokladničky jsou opatřené červeným znakem Charity ČR a jsou zapečetěné starostou obce či města. Pokud chce někdo potvrzení o zaslání obnosu, může použít poštovní poukázku, kterou budou mít vedoucí skupinek u sebe.

1

2

3

4

5

6