Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018

Drazí přátelé,

Tříkrálová sbírka 2018 je sečtená !

Děkujeme všem za pomoc a spoluúčast. Velký dík patří dárcům, koledníkům, vedoucím skupinek, maminkám, které chystaly občerstvení a oděvy, zkrátka všem, kteří se jakkoli na Tříkrálové sbírce podíleli!

 

Počasí nám přálo, naopak 6. ledna bylo tak krásně, že mnohdy koledníci nezastihli nikoho doma, protože rodiny byly na výletě.

 

V roce 2016 byl výtěžek 1 052 462 Kč.

V roce 2017 byl 1 082 100 Kč.

A v roce 2018 činil výtěžek 1 204 213 Kč. Tedy o 122 113 Kč větší jak v roce 2017.

Z toho město Kroměříž 229 679 Kč a přilehlé obce ke Kroměříži 56 177 Kč.

Pokladniček bylo celkem 201.

 

V polovině roku k této částce bude připočten výnos Tříkrálového koncertu 2018, který se rozděluje rovnoměrně mezi všechny Charity.

 

Bližší informace o výtěžku pokladniček a počtu jednotlivých mincí budou k dispozici poslední týden v lednu.

 

Z facebooku Arcidiecézní charity Olomouc, se dozvídáme průběžné výsledky k 19.1. 2018 v 13:30 hodin: „V tuto chvíli je sečteno 97% pokladniček a už nyní Tříkrálová sbírka v Arcidiecézi olomoucké trhá rekord. Výtěžek přesáhl 27 660 000 Kč a dál roste.“

 

Děkujeme za Vaši štědrost!

 

Anna Valachová, ředitelka Charity Kroměříž