Jak přispět do Tříkrálové sbírky
4. ledna 2021 Rubrika A

Jak přispět do Tříkrálové sbírky

Milí přátelé a příznivci Tříkrálové koledy Je nám líto a samotné nás velmi mrzí, že v tomto roce nemůžeme navštívit osobně vaše domovy, zazpívat vám koledu a popřát vám krásný a požehnaný nový rok. Velmi jsme se na tříkrálové setkání s vámi těšili, ale musíme před tím nyní upřednostnit hodnoty obecného zdraví a bezpečnosti. Přijměte tedy od nás no­vo­roč­ní přání alespoň touto písemnou formou.

Mnozí z vás jistě také chtějí přispět při této příležitosti i na Tříkrálovou sbírku. Ta nyní probíhá on-line for­mou. Své dary můžete posílat do naší on-line kasičky prostřednictvím internetových stránek https://www.trikralovasbirka.cz/ — nechte se zde vést návodem (pokud zadáte své PSČ, bude váš přís­pěvek přiřazen k vaší obci). Nebo můžete použít tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, VS 7777012.

Nemáte-li internet, můžete využít ještě dárcovské SMS. Ty se posílají v předepsaných tvarech:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
na číslo: 87 777.

Velmi vám děkujeme zvláště nyní za každý dar, kterým pomáháte těm nejpotřebnějším mezi námi.

Vaši tříkráloví koledníci a Charita Kroměříž

Tel. 737 630 670, 573 343 648. https://www.kromeriz.charita.cz/ a https://www.facebook.com/charitakromeriz.