Předání smlouvy ZUŠ

Předání smlouvy ZUŠ

Tříkrálový koncert 2018 přinesl zázračných 25 000Kč

Spolupráce Charity Kroměříž se Základní uměleckou školou v Kroměříži je dlouhodobá, pravidelná a vždy skvělá. Tentokrát musím ovšem říci, že Tříkrálový koncert 2018 v kostele Panny Marie v Kroměříži přinesl velký zázrak!

Návštěvníci adventních koncertů 2017 a Tříkrálového koncertu 2018 věnovali 25 000 Kč na Prázdniny na kolečkách! Jedná se o příměstský tábor Osobní asistence pro osoby s postižením, což jsou lidé zpravidla upoutaní na vozíček a rovněž lidé nevidomí.

Za Sdružení při ZUŠ Kroměříž, z.s. předala Darovací smlouvu paní ředitelka MgA. Ivona Křivánková.

Děkujeme všem z celého srdce! Vážíme si Vaší pomoci!

Anna Valachová ředitelka Charity Kroměříž, Renata Gabrhelíková, vedoucí Osobní asistence a tým pracovníků a klientů Osobní asistence

 

1

1a

2