Požární cvičení v CHDPS

Požární cvičení v CHDPS

Děkujeme všem profesionálním i dobrovolným hasičům za účast na požárním cvičení v Charitním domě pokojného stáří v Cetechovicích.
Je to pro nás cenná a poučná zkušenost!
Naše zařízení pomáhá lidem téměř nemohoucím, s těžkým stupněm demence a uvědomujeme si, že Váš zásah patří k těm velmi náročným.

DĚKUJEME A DOUFÁME, ŽE SE OPRAVDU TAKTO NEPOTKÁME!

Také děkujeme pracovníkům zařízení, že náročnou situaci zvládli velmi dobře!

A. Valachová, ředitelka a A. Perglová, vedoucí zařízení

Galerie Požární cvičení v CHDPS