Poděkování nadaci ČEZ

Poděkování nadaci ČEZ

Děkujeme Nadaci ČEZ za možnost vybavit potřebným zařízením Domácí zdravotní péči Charity Kroměříž. Domácí zdravotní péče (DZP) je terénní zdravotní služba pro 94 obcí. Počet zdravotních sester je 4, a dostupnost péče je 24 hodin, 7 dní v týdnu.

Zvýšení kvality péče o umírající v domácím prostředí

Ukončení projektu

Děkujeme Nadaci ČEZ za možnost vybavit potřebným zařízením Domácí zdravotní péči Charity Kroměříž. Domácí zdravotní péče (DZP) je terénní zdravotní služba pro 94 obcí. Počet zdravotních sester je 4, a dostupnost péče je 24 hodin, 7 dní v týdnu.

Cílem žádosti na Nadaci ČEZ bylo vybavit DZP potřebným vybavením, které bychom využívali právě při péči o osoby v terminálním stádiu života.

Našimi klienty jsou osoby nemocné, vyššího a vysokého věku, nemohoucí osoby upoutané na lůžko nebo invalidní vozík a rovněž častěji se objevující osoby onkologicky nemocné v terminálním stadiu, které jsou v domácím prostředí.

Osobám nacházející se na sklonku života právě kvalitní vybavení pořízené díky prostředkům Nadace ČEZ usnadní být co nejvíce se svými blízkými.

Nadace ČEZ podpořila náš projekt:  Zvýšení kvality péče o umírající v domácím prostředí, v grantovém řízení Podpora regionů částkou 80 000 Kč.

 

Celková částka za celý projekt byla 113 734 Kč a nakoupili jsme:

  • Oxygenátor
  • 2 Infůzní stojany
  • Infuzní pumpu
  • 2 polohovací lůžka

 

Nadaci ČEZ velmi děkujeme a rovněž velké poděkování patří i všem, kteří se prostřednictvím aplikace EPP Pomáhej pohybem aktivně zapojili.

 

P1010047

P1010052