Nová vozidla do CHPS

Nová vozidla do CHPS

Charitní pečovatelská služba získala díky projektu Integrovaného regionálního operačního programu 5 nových vozidel.
Charitní pečovatelská služba je terénní sociální služba, která zajišťuje seniorům a osobám se zdravotním postižením základní potřeby v jejich domácím prostředí.

Název projektu „Nákup automobilů – Pečujeme mobilně pro Charitu Kroměříž“
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002

Projekt je spolufinancován ze strany Integrovaného regionálního operačního programu - výzvy č. 30 Rozvoj sociálních služeb podpořeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Vozidla byla slavnostně předána 16.2. 2018 na Hanáckém náměstí v Kroměříži.

Poradenskému centru pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. - paní ředitelce Drahomíře Kunčarové děkujeme za prostory.

Občerstvení zajistili:
Charita Kroměříž, pečovatelky Charity Kroměříž
Huťka Miroslav - http://www.obedy-hutka.cz/ - zdarma (DĚKUJEME)

Hosté:
Mgr. Jaroslav Němec, starosta Města Kroměříž
Pan děkan Josef Lambor
Zpracovatel a podavatel žádosti: ASAP Management CZ, s.r.o. - Vrána Tomáš
PhDr. Pavel Motyčka, PhD. Místostarosta Města Kroměříž
Mgr. Radovan Klabal, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. – Roman Paulus, ředitel a Jiří Gabriel, vedoucí prodeje vozů
Mgr. Petr Sedláček, jednatel Kroměřížských technických služeb
Členové Charitní rady a Revizní komise: Ing. Josef Pláteník a Ing. Vladimír Koutský

DĚKUJEME A MÁME VELKOU RADOST!

Fotografie pořídil: Jiří Soporský - DĚKUJEME!

 

Fotky s přebírání aut