Nepovolená propagace během Tříkrálové sbírky

Nepovolená propagace během Tříkrálové sbírky

Vážení a milí,

od pana starosty města Kroměříže J. Němce jsem se dnes dozvěděla, že údajně tříkrálová skupinka v Hradisku (a možná i v sousední vesnici) při koledě rozdávala letáčky jednoho z kandidátů na prezidenta. Pan starosta obdržel od jedné osoby stížnost.

Velmi se za toto omlouvám. Je zcela nepřípustné spojovat Tříkrálovou koledu s jakýmikoli agitacemi, ať už se týkají politiky, ekologie, míru, ochrany čehokoli a kohokoli ... atd.

Tato aktivita byla nedovolená a je mi líto, že k tomu došlo.

Tříkrálová sbírka je především radostná návštěva tříkrálových koledníků a není vždy nutné věnovat finanční příspěvek.

Děkuji všem za aktivní zapojení do Tříkrálové sbírky 2018!

Anna Valachová, ředitelka