Falešní tříkrálové

Falešní tříkrálové

POZOR, POZOR!                                                                                                                      Mám nepotvrzenou informaci, že se obejvila falešná tříkrálová skupinka, údajně v Purkyňově ulici v Kroměříži. Tříkrálová skupinka se skládá zpravidla ze 3 koledníků a vedoucího, který má víc jak 15 let. Někdy jich je méně, protože např. jeden vedoucí je i zároveň král, nebo se stane, že jim náhle onemocní koledník a jdou mimořádně v menším počtu.

Každá skupinka má zapečetěnou pokladničku - viz foto - tato pokladnička podléhá licenci a nikdo jiný ji nemůže mít.

Dále každý vedoucí má u sebe průkazku koledníka (viz foto) a k tomu musí mít u sebe občanský průkaz. Číslo OP je rovněž uvedeno na průkazce.

Koledníci dárcům rozdávají kalendáříky a tříkrálový cukřík. Křídou mohou na dveře napsat K+M+B+2018

Pokud máte jakékoli pochybnosti, rozhodně nedávejte žádné finanční prostředky a ihned toto oznamte na Městskou policii 156 a na Charitu 731 104 267. Městská Policie je už o tom zpravena.

Prosím, informaci o tom jak vypadá pokladnička, předejte i rodinným příslušníkům, zejména starším osobám.

Děkujeme za Vaše příspěvky a buďte prosím opatrní.

Anna Valachová, ředitelka Charity Kroměříž