Předání smlouvy ZUŠ

Předání smlouvy ZUŠ

Tříkrálový koncert 2018 přinesl zázračných 25 000Kč

Spolupráce Charity Kroměříž se Základní uměleckou školou v Kroměříži je dlouhodobá, pravidelná a vždy skvělá. Tentokrát musím ovšem říci, že Tříkrálový koncert 2018 v kostele Panny Marie v Kroměříži přinesl velký zázrak!

Falešní tříkrálové

Falešní tříkrálové

POZOR, POZOR!                                                                                                                      Mám nepotvrzenou informaci, že se obejvila falešná tříkrálová skupinka, údajně v Purkyňově ulici v Kroměříži. Tříkrálová skupinka se skládá zpravidla ze 3 koledníků a vedoucího, který má víc jak 15 let. Někdy jich je méně, protože např. jeden vedoucí je i zároveň král, nebo se stane, že jim náhle onemocní koledník a jdou mimořádně v menším počtu.

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Hledáme pracovníka na pozici sociální pracovník do Osobní asistence

Tříkrálové wikipedie

Tříkrálové wikipedie

Třikrálové jsou označováni jako Mudrci z Východu, jsou to postavy s Matoušova evangelia kteří navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary (zlato, kadidlo, myrhu).

 

Tříkrálový koncert

Tříkrálový koncert

Srdečně Vás zveme na Tříkrálový koncert pořádaný ZUŠ Kroměříž, z.s. v kostele Panny Marie v Kroměříži.

Koncert se koná v sobotu 6.1.2018 v 16 hodin.

Vánoční vystoupení v CHDPS

Vánoční vystoupení v CHDPS

Vánoční vystoupení  žáků Základní umělecké školy ve Zdounkách

Dar od TOSHULÍN

Dar od TOSHULÍN

Pracovníci TOSHULIN, a.s. obdarovávají!

Dne 21.12. 2017 převzaly 3 organizace dar celkem ve výši 170 900 Kč!

 

Úmrtí

Úmrtí

S velkým smutkem oznamujeme, že nás opustila zakládající ředitelka Charity Kroměříž

paní Ing. Zdeňka Nejezchlebová.

Betlémské světlo 2017

Betlémské světlo 2017

Sociální rehabilitace Zahrada rozdává Betlémské světlo od 18.12.2017 do 23.12.2017 od 9 do 19 hodin.

Advent na radnici

Advent na radnici

Prodej výrobků osob s chronickým duševním onemocněním na nádvoří radnice v Kroměříži od 11.12.2017 do 20.12.2017