Koncert pro radost

Koncert pro radost

Koncert pro radost v rámci oslav 25 let působení Charity Kroměříž se koná 10.10.2017 v 16 hodin.

Den otevřených dveří v CHDPS

Den otevřených dveří v CHDPS

V Charitním domě pokojného stáří v Cetechovicích se, jako každý rok, konal Den otevřených dveří. Letošní rok byl o to významnější, jelikož Charita Kroměříž slavila své 25. výročí od jejího založení. Pro tuto příležitost byla pro naše klienty, jejich rodiny a veřejnost nachystaná živá hudba v podání pana Ludvíka Čihánka a jeho kolegyně Svatavy Bednářové. Na úvod jsme se se všemi přivítali a připomněli jim důvod, proč zde všichni jsme.

 

 

Sbírka pro Haity ukončena

Sbírka pro Haity ukončena

31. srpna 2017 - Materiální sbírka Kontejner pro Haiti končí překvapivě o měsíc dříve, než bylo plánováno. Za pouhé dva měsíce se totiž dárcům podařilo nastřádat jednou tolik potřebných věcí. Kontejner vypluje do Karibiku jednou tak velký. Na cestu jej vypraví Arcidiecézní charita Olomouc letos na podzim, do cíle by měl dorazit pravděpodobně v lednu 2018...

Setkání uživatelů CHPS

Setkání uživatelů CHPS

Setkání s uživateli v Charitní pečovatelské službě

V pátek 15. 9. jsme se opět sešli na Setkání uživatelů a pracovníků Charitní pečovatelské služby. Počasí nám nad očekávání přálo, tak jsme spolu mohli strávit příjemné odpoledne plné smíchu, povídání a voňavých špekáčků.

 

 

Radní v Kontaktním centru Plus

Radní v Kontaktním centru Plus

Do Kontaktního centra Plus zavítala vzácná návštěva

Ve středu 13. 9. 2017 navštívila Kontaktní centrum Plus radní Zlínského kraje pro sociální oblast, paní Michaela Blahová, spolu s krajským protidrogovým koordinátorem, panem Petrem Horyanským. Setkání proběhlo na žádost paní radní. 

 

 

Dny Charity 2017

Dny Charity 2017

Dny Charity začínají 10.9.2017 a končí 13.10.2017

Vetešárna

Vetešárna

2. Azylová vetešárna se koná v Podzámecké zahradě 10.9.2017 od 10 hodin

Tábor maminek s dětmi v rekreačním areálu Kamínka

Tábor maminek s dětmi v rekreačním areálu Kamínka

Díky firmě ENAPO OBCHODNÍ a.s. se mohl uskutečnit tábor pro maminky s dětmi z Azylového domu.

Dar od DM Drogerie Markt s.r.o.

Dar od DM Drogerie Markt s.r.o.

Dar na Svépomocnou skupinu od DM Drogerie Markt s.r.o.

Walkaid pro Honzu

Walkaid pro Honzu

Díky Nadaci ČEZ, dárcům a ochotným běžcům mohl 28.7. 2017 Honza obdržet Walkaid za 139 000 Kč.Nadace ČEZ prostřednictvím naběhaných bodů věnovala 87 000 Kč.