Adresář kontaktů Charity Kroměříž

Mgr. Josef Šebestík Tel.: 573 343 648, 737 630 670
Jiří Smělík Tel.: 730 543 118
Jitka Fučíková Tel.: 573 342 911, 733 755 842
YaBCQOQc~hzo87p4YanBZd54Ys vedoucí Domácí zdravotní péče
Jana Rohanová, DiS. Tel.: 573 333 405, 731 462 662
58AkObe%WgBFRYUS6kBwVb~rT-uk87j7T-M vedoucí Charitní pečovatelské služby
Bc. Jana Pospíšilová Tel.: 573 330 013, 733 755 847
Mgr. Barbora  Koubková Tel.: 573 334 017, 734 788 082
X8El5b546hHl1~l7VX~u8~c_~bMhT65j4mnhTj vedoucí Sociální rehabilitace Zahrada
Mgr. Silvia Klučková Tel.: 573 336 569, 734 237 840
Mgr. Libor Jarmar Tel.: 573 335 528, 737 028 054
7boy8W%7~fnBQOQc~hzo87p4YanBZd54Ys vedoucí Azylového domu pro ženy a matky s dětmi
Mgr. Alena Perglová Tel.: 573 368 071, 731 604 573
WerxRWf_~%yy.Z4WHdEy33hag5prRb~lW5pJ vedoucí Charitního domu pokojného stáří