Kontaktní centrum Plus

Je jediným nízkoprahovým zařízením v okrese Kroměříž zabývajícím se terciární protidrogovou prevencí a nabízejícím své služby uživatelům nealkoholových drog a jejich blízkým. V rámci zařízení probíhají dva vzájemně propojené projekty. Prvním je Kontaktní a poradenské centrum Plus jako služba ambulantního typu a druhým Terénní program Plus, který poskytuje služby formou terénní práce. Zřizovatelem Kontaktního centra Plus je Charita Kroměříž.

Oznamujeme klientům Terénního programu Plus, že od 1.10.2016 dochází ke změně provozování výkonu terénní práce. Ve městech Bystřice pod Hostýnem se bude služba poskytovat každý sudý týden a ve městě Chropyně každý lichý týden. Omlouváme se za vzniklé komplikace.
 
Děkujem za pochopení

 

Název střediska                                                                                            Kontaktní centrum Plus
Projekty                                                      Kontaktní a poradenské centrum Plus, Terénní program Plus
Vedoucí Mgr. Silvia Klučková
Zástupce vedoucího Mgr. Jan Zahradník
Kontakt mail kc.km@kromeriz.charita.cz
Kontakt telefon 573 336 569
Adresa Ztracená 63, Kroměříž 767 01
Místo poskytované služby

Ambulantní služba - Kroměříž

Terénní služba - Holešov, Hulín, Chropyně, Bystřice pod Hostýnem, Morkovice- Sližany, Kroměříž

Otevírací doba Kontaktního a poradenského centra Plus

Den  Čas 
 Pondělí           09:00 - 16:00
 Úterý  09:00 - 16:00
 Středa  09:00 - 16:00
 Čtvrtek  09:00 - 16:00
 Pátek  09:00 - 16:00

Provozní doba Terénního programu Plus

Místo   Den  Čas
 Holešov  Pondělí    16:00 - 18:30             
 Hulín  Úterý 16:00 - 18:00
 Bystřice pod Hostýnem  Středa sudé týdny         16:00 - 19:30
 Chropyně  Středa liché týdny      16:00 - 18:00
 Kroměříž  Pondělí a Středa 14:00 - 16:00
 Morkovice - Sližany  Čtvrtek 16:00 - 19:30

Komu poskytujeme své služby

 • dle Registru poskytovatelů sociálních služeb poskytuje své služby osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách
 • uživatelům stimulačních drog, opiátů a těkavých látek
 • injekčním uživatelům drog
 • osobám, které chtějí řešit svoji závislost nebo podpořit v abstinenci
 • těm, kteří chtějí řešit svoji situaci nebo situaci svých blízkých v souvislosti s užíváním drog
 • zařízení poskytuje služby osobám od 15 let. Vzhledem k tomu, že základním principem poskytování služeb je anonymita, vycházíme z údajů, které nám je klient ochoten sdělit
 • všechny služby poskytované uživatelům drog, jejich rodičům a blízkým jsou poskytovány anonymně a zdarma

Zásady poskytování sociální služby

 • nastavení služeb se odvíjí od potřeb cílové skupiny
 • poskytování služeb musí být vždy v souladu s platnou legislativou (Ústava, Listina základních práv a svobod, Zákon na ochranu osobních údajů, Zákon o sociálních službách atd.)
 • pracovníci se řídí etickým kodexem zařízení, jsou vázáni mlčenlivostí vzhledem k poskytování služby i ke klientům a to i po ukončení pracovního vztahu, případně smlouvy o dobrovolnictví
 • pracovníci se při poskytování služeb vždy řídí vnitřními předpisy zařízení, které obsahují pravidla a postupy jejich poskytování
 • služby se zaměřují na stabilizaci životní situace klienta, její případné zlepšení či zmírnění následků sociálního propadu
 • každý klient sám svobodně volí kterých služeb využije
 • každý klient při rozhodování uplatňuje vlastní vůli, jedná na základě vlastních rozhodnutí s porozuměním k důsledkům své volby
 • podpora klienta v jeho samostatnosti a odpovědnosti za sebe sama a v aktivním využívání přirozené sociální sítě (rodina, přátelé, partneři, …)
 • pokud klient vyžaduje službu, která je mimo kompetence zařízení, poskytnou mu pracovníci odkaz na příslušná spolupracující nebo jiná zařízení
 • pracovníci informují klienty, odbornou i laickou veřejnost o aktuálním vývoji drogové problematiky zejména v regionu a vyvracejí tak mýty a mylné představy o uživatelích drog
 • pracovníci uznávají, že skutečnost chudoby, rasismu, sociální izolace, prožitá traumata, pohlavní diskriminace a jiné sociální nepoměry mohou činit lidi zranitelnějšími a snižují jejich schopnost efektivně se zabývat minimalizováním poškození způsobených drogami
 • pracovníci zařízení nesouhlasí s braním nelegálních drog, nepodporují ho ani neumožňují
 • pracovníci při práci s klienty vychází z bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu závislosti

Nabízené služby

Uživatelům drog

 • výměnu použitých injekčních stříkaček za čisté
 • testování na hepatitidu C a virus HIV
 • individuální práci na změně
 • poradenství z oblasti závislostí
 • pomoc při vyřizování dokladů, zařizováním dávek, hledáním zaměstnání, bydlení apod.
 • podporu při abstinenci či pomoc při hledání a vyřízení léčby závislosti
 • informace o drogové problematice, o problémech spojených s užíváním drog
 • odkazy na instituce a jiné odborníky (psychology, odborné lékaře, psychiatry, právní poradny)
 • hygienický servis
 • asistenční službu – doprovod do institucí, na úřady apod.

Blízkým uživatelů drog

 • informace o drogové problematice
 • testy na infekční nemoci (přenos HIV a hepatitidy C je možný i přes nechráněný pohlavní styk, používání společných holítek či kartáčků na zuby)
 • testy na přítomnost drog v moči
 • odkazy na jiná odborná zařízení (svépomocné skupiny rodičů a blízkých uživatelů drog, léčebná zařízení, psychology, psychiatry apod.)
 • poradenství  o možnostech a způsobech komunikace s osobou užívající drogy
 • rodinné poradenství (rodinný příslušník a uživatel drog)
 • podporu při řešení problému s uživatelem drog
 • poradenství a podporu v krizi
 • rodičům a blízkým doporučujeme, aby si předem telefonicky či emailem dohodli termín schůzky

Fotogalerie Kontaktní centrum Plus

12. ročník odborné konference 2018