Radní v Kontaktním centru Plus

Radní v Kontaktním centru Plus

Do Kontaktního centra Plus zavítala vzácná návštěva

Ve středu 13. 9. 2017 navštívila Kontaktní centrum Plus radní Zlínského kraje pro sociální oblast, paní Michaela Blahová, spolu s krajským protidrogovým koordinátorem, panem Petrem Horyanským. Setkání proběhlo na žádost paní radní. 

 

 

Hlavními tématy schůzky byla problematika užívání návykových látek v těhotenství, drogy a ženy, možnosti léčby u žen a rodinné prostředí v kontextu s užíváním návykových látek. 

Pracovníci zařízení se v této oblasti neustále vzdělávají, podílí se také například na tvorbě metodiky pro OSPOD Zlínského kraje a s touto cílovou skupinou pracují ve službě každý den.

Děkujeme za příjemné setkání!

Tým kontaktního centra Plus

3

7

8