Poděkování TOSHULIN, a.s.

Poděkování TOSHULIN, a.s.

Velmi děkujeme firmě TOSHULIN, a.s. za finanční dary, stvrzené podpisem 5.6. 2017, přítomny byly paní Yveta Bittnerová za sekretariát generální ředitelky  TOSHULIN, a.s. a Mgr. Anna Valachová, DiS., za Oblastní charitu Kroměříž.

Dary jsou určené na následující služby:

Osobní asistence obdržela 30 000 Kč na podporu „Prázdnin na kolečkách 2017“ pro klienty Osobní asistence.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi získal dar 43 400 Kč na pořízení jídelních židlí do bytů maminek na Azylovém domě.

Sociální rehabilitace Zahrada obdržela 22 000 Kč na podporu projektu „Restriktivní opatření – nácvik fyzických úchopů“ – vzdělávací program pro pracovníky.

 

Srdečně děkujeme!

Velice si ceníme dlouhodobé spolupráce s firmou TOSHULIN, a.s.

 

1

DSCN1037

DSCN1040