Petanque

Petanque

Již pátým rokem oslavila Charitní pečovatelská služba Den charity spolu se seniory při turnaji v pétanque v Podzámecké zahradě.K výborné atmosféře přispělo krásné slunečné počasí. Uvítali jsme i pomoc Mgr. A. Dittrichové a studentek VOŠ pedagogické a sociální v Kroměříži.Gratulujeme vítězům a všem účastníkům děkujeme za napínavou hru!

Mgr. Romana Hejdová

Galerie Petanque