Husťárna

Husťárna

Preventivně zábavná akce zaměřená na rizika spojená s moderní dobou - internet, sociální síťě a šíření sociálně - patologických jevů (šikana, drogy, atd.). Akce se koná v Bystřici pod Hostýnem 28.6.2017 od 14:30 do 19:00 hodin

Plakát akce Husťárna