Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018

Drazí přátelé,

Tříkrálová sbírka 2018 je sečtená !

Vánoce 2017 - AD

Vánoce 2017 - AD

22.12.2017 I letos jsme se všichni vánočně naladili na společné akci, zazpívali jsme koledy a všechny děti našly pod stromečkem krásné dárky, které jim přinesl Ježíšek.

Mikuláš 2017 - AD

Mikuláš 2017 - AD

5.12.2017 Azylový dům navštívil Mikuláš, čert a anděl, kteří tradičně jako každý rok přinesli dětem sladkou nadílku.

Restriktivní opatření

Restriktivní opatření

Kurz Restriktivní opatření - nácvik fyzických úchopů

Svépomocná skupina pro pečující v domácnosti leden 2018

Svépomocná skupina pro pečující v domácnosti leden 2018

Svépomocná skupina pro pečující se blíží!

Těšíme se na Vás 25.1.2018 v 16:00 hodin jako obvykle na Malém Valu 1552 v Kroměříži.

Nepovolená propagace během Tříkrálové sbírky

Nepovolená propagace během Tříkrálové sbírky

Vážení a milí,

od pana starosty města Kroměříže J. Němce jsem se dnes dozvěděla, že údajně tříkrálová skupinka v Hradisku (a možná i v sousední vesnici) při koledě rozdávala letáčky jednoho z kandidátů na prezidenta. Pan starosta obdržel od jedné osoby stížnost.

Předání smlouvy ZUŠ

Předání smlouvy ZUŠ

Tříkrálový koncert 2018 přinesl zázračných 25 000Kč

Spolupráce Charity Kroměříž se Základní uměleckou školou v Kroměříži je dlouhodobá, pravidelná a vždy skvělá. Tentokrát musím ovšem říci, že Tříkrálový koncert 2018 v kostele Panny Marie v Kroměříži přinesl velký zázrak!

Falešní tříkrálové

Falešní tříkrálové

POZOR, POZOR!                                                                                                                      Mám nepotvrzenou informaci, že se obejvila falešná tříkrálová skupinka, údajně v Purkyňově ulici v Kroměříži. Tříkrálová skupinka se skládá zpravidla ze 3 koledníků a vedoucího, který má víc jak 15 let. Někdy jich je méně, protože např. jeden vedoucí je i zároveň král, nebo se stane, že jim náhle onemocní koledník a jdou mimořádně v menším počtu.

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Hledáme pracovníka na pozici sociální pracovník do Osobní asistence

Tříkrálové wikipedie

Tříkrálové wikipedie

Třikrálové jsou označováni jako Mudrci z Východu, jsou to postavy s Matoušova evangelia kteří navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary (zlato, kadidlo, myrhu).